Pasaj: The Movement of People | Levent KIRCA'nın Günlüğü

YDS

23 Oca, 2016

Pasaj: The Movement of People

The movement of people from the countryside into the cities naturally causes many problems there.

Kırsal kesimden şehirlere insanların hareketi doğal olarak orada birçok soruna sebep olur.

The obvious one is overcrowding, which becomes a heavy burden on schools, hospitals and transport systems.

En belirgin olanı okullarda, hastanelerde ve ulaşım sistemleri üzerinde ağır bir yük olan aşırı kalabalıktır.

The countryside is also negatively affected.

Kırsal kesim de olumsuz olarak etkilenir.

As it is usually the young and healthy who leave the countryside, this creates a shortage in the workforce for farming and other rural activities.

Kırsal kesimden ayrılan genellikle genç ve sağlıklı insanlar olduğu için bu, çiftçilik ve diğer kırsal aktiviteler için iş gücünde bir kıtlık yaratır.

The best solution would clearly be to ensure that rural life has more to offer to the young.

En iyi çözüm açıkça kırsal hayatın gençlere sunacağı daha çok şeye sahip olduğunu garanti etmek olurdu.

Kaynak: rh+

KelimeTürTürkçe
movementisimhareket, eylem
countrysideisimkırsal bölge
cityisimşehir
naturallyzarfdoğal olarak
causefiilsebep olmak
problemisimsorun, mesele
obvioussıfataçık, belli
overcrowdingisimkalabalıklaşma
becomefiilolmak
heavysıfatağır, yoğun
burdenisimyük
schoolisimokul
hospitalisimhastane
transportisimtaşıt, nakil
negativelyzarfolumsuz olarak
effectfiiletkilemek
usuallyzarfgenellikle
youngsıfatgenç
healthysıfatsağlıklı, güçlü
leavefiilayrılmak, terketmek
createfiilyaratmak, meydana getirmek
shortageisimkıtlık
workforceisimişgücü
farmingisimtarım, çiftçilik
ruralsıfatkırsal
solutionisimçözüm
clearlyzarfaçıkca
ensurefiil
offerfiilteklif etmek, sunmak
Bu içerik leventkirca.com.tr tarafından oluşturulmuştur. leventkirca.com.tr'nin belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri" ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

KIRCA

Bilim ve teknoloji meraklısı... Ziraat Yüksek Mühendisi... Meyveleri çok seviyor...

Bunlar da ilginizi çekebilir...