27 Mart 2014

Macar Arkeologlar Attila Han’nın Kurganını Buldu

Macaristan’in başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri üzerinde yeni bir köprü temellerinin inşaatı sırasında inşaat işçileri tarafından 6. yüzyıla ait muhteşem bir kurgan ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere göre kurgan odası büyük bir Hun öndere özgü olduğuna kesinlik kazandı. Büyük olasılıkla Attila Han’nın kurganı olduğu ileri sürülüyor.

‘’Bu gömü alanı kesinlikle inanılmaz!’’ diye ifade eden Budapeşte Üniversitesi’nden tarihçi ve mezar araştıran uzmanlar ekibinin üyesi Albrecht Rümschtein sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Çok sayıda at isleketi bulduk, yanı sıra çeşitli silah ve diğer eserler bulundu, hepisi Hunlar’ın geleneksel sanatiyle bağlantılı. Bu nesneler arasında bir de meteor demirden yapılmış büyük bir kılıç bulunuyor, bir efsaneye göre Attila Han’a tanrı Mars tarafından bizzat verildiği iddia edilen “İskitlerin Kutsal Savaş Kılıç”ı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aslında, bu her şeye muktedir olan Attila Han’nın dinlenme yeri kesin olarak görünüyor, ama bunu kanıtlamak için daha çok incelemeler, araştırmalar yapmamız gerekiyor.”

Roma tarihçileri tarafından “Tanrının Kırbacı” diye adlandırılan Attila Han, Orta Asya kökenli bir göçebe topluluk olan Hun Türkleri’nin hanı idi. M. S. 434’ten M.S 453’te son evliliğini yaptığı Got kökenli güzel ve genç bir prenses olan İldiko ile düğün gecesindeki ölümüne dek Hunları yönetti. Doğu ve Batı Roma’ya karşı bir çok akın düzenlemesi nedeniyle ‘’Barabr İstilası’’ ya da ‘’Kavimler Göçü’’ diye adlandırılan hareketliliği tetiklemiş oldu. Bu büyük hareketlilik sayesinde Cermen kökenli uluslar Batı Roma’nın çöküşünü ve ardından Avrupa’nın ‘’Orta/Karanlık Çağlara’’a itilmesini sağlamış oldular. Bir çoğu Macar’a göre de Atilla Han Macaristan’ın kurucusudur.

Bu gömü alanının bulunması yüzyıllardan beri tartışma konusu olan Hunlar ve Attila Han’nın kökeni ve kimliği ile ilgili bir çok konuya ilişkin açıklık kazandıracak. Alanda bulunan çanak çömlek ve takıların incelenmesinin sonucu gelenek-görenek, köken ve ticari ilişkileri konularına ışık tutacak ve kötü diye nitelendirilen bu toplumun bilim adamlarınca daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Budapest| Construction workers building the foundations of a new bridge over the Danube River in the Hungarian capitol, have unearthed a spectacular 6th century sepulchre. The analysis of the monument revealed that it was the burial chamber of a great hunnic leader, most likely that of King Attila himself.

“This site is absolutely incredible!” explains Albrecht Rümschtein, an historian from the Lorand Eötvös University in Budapest and member of the team of specialists investigating the tomb. “We found many horse skeletons, as well as various weapons and other artefacts, all traditionally associated with Huns. These objects include a large sword made of meteoric iron, which could certainly be Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians”, allegedly given to him by the god Mars himself. In fact, this definitely seems to be the resting place of the almighty Attila, but further analysis needs to be done to confirm it.”

Nicknamed “the scourge of God” by roman historians, Attila was the ruler of the Huns, a nomadic people originating possibly from Central Asia. He ruled from 434 A.D., until his death in 453 after a feast celebrating his latest marriage to a beautiful and young gothic princess named Ildico. He led many military raids on both the Eastern and Western Roman Empires provoquing what has become knowned as the Barbarian Invasions or the Great Migration, a large movement of germanic populations that greatly accelerated the fall of Rome and the advent of the Middle Ages in Europe. He his considered by most Hungarians, as the founder of the country.

The discovery of this funerary site could bring many clarifications concerning the origins and identity of the hunnic people and of Attila himself, which have both been sources of debate for centuries. The analysis of pieces of pottery and jewelry found on the site, should bring a new light on their cultural origins and trade networks, and help scientists better understand this badly documented people.

Kaynak: http://worldnewsdailyreport.com/hungary-archeologists-discover-tomb-of-attila-the-hun/

Share

You may also like...

1 Response

  1. Kutluay dedi ki:

    Dünya Türklerin varlığını kabul ediyor, saygı gösteriyor, hatta el üstünde tutuyor, bizim dangalaklar ise Türk yok diyor… Alacaksın 9 numaralı huniyi Türk yok diyenin ağzına …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir