YDS

23 Ocak 2016

Pasaj: Immune Deficiency

Immune deficiency, which in fact means an inadequate immune response, may occur for several reasons.

Aslında yetersiz bağışıklık yanıtı anlamına gelen bağışıklık yetmezliği birkaç sebepten dolayı meydana gelebilir.

For example, it is a side effect of most chemotherapy drugs used to treat cancer.

Örneğin, kanseri tedavi etmek için kullanılan çoğu kemoterapi ilaçlarının bir yan etkisidir.

Immune deficiency also occurs naturally.

Bağışıklık yetmezliği doğal olarak da meydana gelir.

Although the immune system is not functional at birth, infants are protected by antibodies they have received from their mother through the placenta, and infants who breastfeed also receive antibodies from their mother’s milk.

Bağışıklık sistemi doğumda işlevsel olmamasına rağmen, bebekler plasenta yoluyla annelerinden aldıkları antibiyotiklerle korunur ve anne sütüyle beslenen bebekler de annelerinin sütünden antibiyotik alırlar.

These antibodies offer protection until the infant’s own immune system develops during the first months of life.

Bu antibiyotikler hayatın ilk ayları sırasında bebeklerin kendi bağışıklık sistemleri gelişene kadar koruma sağlar.

In rare cases, the immune system fails to develop, leaving the child without immune protection.

Nadir durumlarda bağışıklık sistemi çocuğu bağışıklık koruması olmadan bırakarak gelişemez.

Exposure to any virus or bacterium can be fatal to these children.

Herhangi bir virüse yada bakteriye maruz kalma bu çocuklar için ölümcül olabilir.

Therefore, they are sealed into sterile quarters to isolate them from the microorganisms that are part of the normal world.

Bu yüzden, normal dünyanın parçası olan mikroorganizmalardan ayrı tutmak için steril alanlara kapatılır.

Kaynak: rh+

[table “4” not found /]
Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir