YDS

13 Aralık 2016

Pasaj: The Effect of Television

More and more people have started to worry about the effect of television on the generations of children who have grown up with it.

Gittikçe çoğu insan onunla büyüyen çocukların nesilleri üzerinde televizyonun etkileri hakkında endişelenmeye başlamış durumdalar.

Recent studies suggest that television has a negative effect on a child’s creative imagination.

Son çalışmalar televizyonun bir çocuğun yaratıcı hayal güvü üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu iddia eder.

Indeed, some teachers have found that some children cannot understand even a simple story if there are no pictures to help.

Gerçekte, bazı öğretmenler bazı çocukların eğer yardım etmek için resim yoksa basit bir hikayeyi bile anlayamadıklarını buldular.

But perhaps the most worrying result concerns violence.

Fakat belki en endişe verici sonuçlar şiddeti ilgilendirir. 

So much violence on the television screen means that children start to regard violence in real life ; so they accept it in others and in themselves.

Dolayısıyla televizyon ekranı üzerindeki çoğu şiddet çocuğun gerçek yaşamda şiddeti düşünmeye başladığı anlamına gelir.

Kaynak: rh+

[table “5” not found /]
Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir