Akademik Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası dergi ve kongrelerde yayınlanan akademik yayınlarım aşağıdadır. Güncel “akademik yayınlarım” listesine Özgeçmiş menüsü altındaki “Yök Akademik” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Yayınlarım

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. KIRCA, S., YARILGAÇ, T., KIRCA, L., BAK, T., 2014. Study on The Selection of Walnut (Juglans regia L.) In Trabzon. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1:835-841  [git]

A2. BAK, T., KARADENİZ, T., ŞENYURT, M., KIRCA, L., KIRCA, S., 2014. Formation Of Çotanak Groups According To Direction Of Branches In The Ocaks Tombul And Palaz In Hazelnut Varieties. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1:831-834 [git]

A3. KARADENİZ, T., KIRCA, L., ŞENYURT, M., and BAK, T. 2020. Tirebolu Harkköy Yöresinde Yabani Fındık Genotiplerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi-UAZİMDER 2, 1, 11–21. [git]

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:

B1. KARADENİZ, T., BAK, T., GÜLER, E., KIRCA, L., KAN, E. (2019). Çerezlik Fındık Çeşit Adayları “Turanbey 14 ve Turanbey 54”.  II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara, 21-24 November 2019, Özet E-Kitap, s. 6. [git]

B2. KARADENİZ, T., KIRCA, L., ÇATMADIM, G., ARSLAN, M. (2019). Badem Tohumlarından Çöğür Eldesi Üzerine Araştırmalar. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara, 21-24 November 2019, Özet E-Kitap, s. 76. [git]

B3.  KIRCA, L., KARADENİZ, T. (2019). Fındıkta (C. avellana L.) Ekonomik Ömrün Belirlenmesi. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara, 21-24 November 2019, Özet E-Kitap, s. 5. Sözlü Sunum. [git]

B4. ŞAHİNER ÖYLEK, H., KARADENİZ, T., KIRCA, L., ÇATMADIM, G. (2019). Prunus spinosa’nın Anaç Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar. II. Uluslararası Tarım Kongresi , 2019, Özet E-Kitap, s.127. Sözlü Sunum.

B5. KARADENİZ, T., BAK, T., GÜLER, E., KIRCA, L., TEKİNTAŞT, F. E. (2019). Türk Fındık Çeşitlerine Anaç (Corylus colurna L.) Seçimi. II. Uluslararası Tarım Kongresi , 2019, Özet E-Kitap, s.127. Sözlü Sunum.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1. KIRCA, L., AYGÜN, A., 2018. Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Potasyumnitrat (KNO3) Uygulamarının Etkisi. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 58–62. [git]

C2. KIRCA, L., BAK, T., KIRCA, S., KARADENİZ, T., 2018. Fındığın Kullanım Alanları ve İnsan Sağlığına Etkileri. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 312-318. [git]

C3.  BAK, T., KARADENİZ, T., ŞENYURT, M., KIRCA, L., 2018. Fındıkta Emanet Sistemi. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 305-311. [git]

C4. KARADENİZ, T., KIRCA, L., ÇATMADIM, G., ARSLAN, M., 2020. Bademden Çöğür Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. BAHÇE, vol. 49, no. 1, ss. 251–255. [git]

Projelerde Yaptığı Görevler

  1. PAÜ Tavas MYO Otomatik Topraksız Tarım ve Fide/Fidan Üretim Serasının Kurulumu. Araştırmacı, (2016-2017) – 300.000 TL.
  2. Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi. AB Hibe Programı Projesi. Koordinatör Yardımcısı (2008-2009).