Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Akademik Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası dergi ve kongrelerde yayınlanan akademik yayınlarım aşağıdadır. Güncel “akademik yayınlarım” listesine Özgeçmiş menüsü altındaki “Yök Akademik” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Yayınlarım

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. KIRCA, S., YARILGAÇ, T., KIRCA, L., BAK, T., 2014. Study on The Selection of Walnut (Juglans regia L.) In Trabzon. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1:835-841  [git]

A2. BAK, T., KARADENİZ, T., ŞENYURT, M., KIRCA, L., KIRCA, S., 2014. Formation Of Çotanak Groups According To Direction Of Branches In The Ocaks Tombul And Palaz In Hazelnut Varieties. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1:831-834 [git]

A3. KARADENİZ, T., KIRCA, L., ŞENYURT, M., and BAK, T. 2020. Tirebolu Harkköy Yöresinde Yabani Fındık Genotiplerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi-UAZİMDER 2, 1, 11–21. [git]

A4. Kırca, L., Kırca, S., & Aygün, A. (2022). Organic Acid, Phenolic Compound and Antioxidant Contents of Fresh and Dried Fruits of Pear (Pyrus communis L.) Cultivars. Erwerbs-Obstbau, 1-15. [git]

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings Book) Basılan Bildiriler:

B1. Karadeniz, T., Bak, T., Güler, E., Kırca, L., Kan, E. (2019). Çerezlik Fındık Çeşit Adayları “Turanbey 14 ve Turanbey 54”.  II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara, 21-24 November 2019, Özet E-Kitap, s. 6. [git]

B2. Karadeniz, T., Kırca, L., Çatmadım, G., Arslan, M. (2019). Badem Tohumlarından Çöğür Eldesi Üzerine Araştırmalar. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara, 21-24 November 2019, Özet E-Kitap, s. 76. [git]

B3. Karadeniz, T., Bak, T., Doğru Çokran, B., Kırca, L., Güler, E., Kokaj, T. (2022). Farklı İki İncir Genotipinde Fenolik Madde İçerikleri. 5th International Agricultural Congress. Proceedings Book, p.250-255 [git]

B4.  Kırca, L., Karadeniz, T. (2019). Fındıkta (C. avellana L.) Ekonomik Ömrün Belirlenmesi. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara, 21-24 November 2019, Özet E-Kitap, s. 5. Sözlü Sunum. [git]

B5. Şahiner Öylek, H., Karadeniz, T., Kırca, L., Çatmadım, G. (2019). Prunus spinosa’nın Anaç Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar. II. Uluslararası Tarım Kongresi. Özet E-Kitap, s.127. Sözlü Sunum.

B6. Karadeniz, T., Bak, T., Güler, E., Kırca, L., Tekintaş, F. E. (2019). Türk Fındık Çeşitlerine Anaç (Corylus colurna L.) Seçimi. II. Uluslararası Tarım Kongresi. Özet E-Kitap, s.127. Sözlü Sunum.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1. Kırca, L., Aygün, A. (2018). Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Potasyum Nitrat (KNO3) Uygulamalarının Etkisi. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 58–62. [git]

C2. Kırca, L., Bak, T., Kırca, S., Karadeniz, T. (2018). Fındığın Kullanım Alanları ve İnsan Sağlığına Etkileri. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 312-318. [git]

C3.  Bak, T., Karadeniz, T., Şenyurt, M., Kırca, L. (2018). Fındıkta Emanet Sistemi. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 305-311. [git]

C4. Karadeniz, T., Kırca, L., Çatmadım, G., Arslan, M. (2020). Bademden Çöğür Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. BAHÇE, vol. 49, no. 1, ss. 251–255. [git]

D. Yazılan Uluslararası / Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

D1. Kırca, L., Bak, T. (2022). The Situation of Nuts Cultivation in Türkiye. Çığ, A., Sections from life and agriculture (pp. 51-72). IKSAD Publications

D2. Kırca, L., Karadeniz, T. (2022). Chemical Composition of Almond Fruit. Güler, E., Fruits for human use in various aspects (pp 3-36). IKSAD Publications

D3. Kırca, L. (2022). New Technologies Used in Food Labeling. Güler, E., Fruits for human use in various aspects (p.265-307). IKSAD Publications

Projelerde Yaptığı Görevler

  1. PAÜ Tavas MYO Otomatik Topraksız Tarım ve Fide/Fidan Üretim Serasının Kurulumu. Araştırmacı, (2016-2017) – 300.000 TL.
  2. Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi. AB Hibe Programı Projesi. Koordinatör Yardımcısı (2008-2009).