Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Bahçe Bitkilerinde ‘Abiyotik Stres Faktörleri’

Bahçe bitkilerinin verim ve kalitesi esas olarak çeşide, kullanılan anaca, çevresel koşullara ve yetiştirme yöntemine bağlıdır. Olumsuz çevre koşulları gibi abiyotik stres faktörleri, dünya çapında mahsul verimi kayıplarının başında gelmekte olup, kültür bitkilerindeki ortalama ürün verimini % 50-70 arasında büyük ölçüde azaltmaktadır.

Bahçe Bitkilerinde 'Abiyotik Stres Faktörleri'nin Etkileri

Abiyotik Stres Faktörleri

Yaygın olarak görülen, olumsuz iklim faktörleri (aşırı soğuk-sıcak hava), kuraklık, su baskını, tuzluluk, kimyasal toksisite, besin maddesi noksanlığı ve oksidatif stres gibi abiyotik stresler bitkilerde bir çok fizyolojik ve biyokimyasal faktörleri etkileyerek tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramasına neden olan ciddi tehditlerdir.

Bahçe Bitkilerinde 'Abiyotik Stres Faktörleri'

Ürün verim ve kalitesini etkileyebilecek potansiyel abiyotik stres faktörleri.

Bitkilerin biyotik ve abiyotik strese nasıl tepki verdikleri ve stresin, tohum ekiminden bitkinin ölümüne kadarki süreçte nasıl etkiler oluşturduğuna ilişkin yapılan pek çok çalışma bu konuda yeni yaklaşımların ve araştırmaların gelişmesini sağlamıştır.

Bitkilerin abiyotik stres faktörlerine karşı gösterdikleri tepkileri anlamak, araştırıcılar için önemli bir konudur. Çünkü bitkilerin maruz kaldıkları etkiye verdikleri cevap, stresin yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Bahçe Bitkileri Performansı Üzerine Abiyotik Stresin Etkileri adlı kitap “Abiotic Stress Effects on Performance of Horticultural Crops“, abiyotik stres faktörlerinin olumsuz etkilerinin düzeltilmesi ve verimin artırılması için yapılması gerekenlerin yer aldığı birbirinden başarılı dokuz makaleye odaklanmıştır.

İçindekiler

  1. Abiotic Stress Effects on Performance of Horticultural Crops.
  2. Timing of a Short-Term Reduction in Temperature and Irradiance Affects Growth and Flowering of Four Annual Bedding Plants.
  3. Water-Related Variables for Predicting Yield of Apple under Deficit Irrigation.
  4. How Water Quality and Quantity Affect Pepper Yield and Postharvest Quality.
  5. The Effect of Environment and Nutrients on Hydroponic Lettuce Yield, Quality, and Phytonutrients.
  6. Monitoring Dormancy Transition in Almond [Prunus Dulcis (Miller) Webb] during Cold and Warm Mediterranean Seasons through the Analysis of a DAM (Dormancy-Associated MADS-Box) Gene.
  7. Response of Mediterranean Ornamental Plants to Drought Stress.
  8. Agronomic Management for Enhancing Plant Tolerance to Abiotic Stresses: High and Low Values of Temperature, Light Intensity, and Relative Humidity.
  9. Agronomic Management for Enhancing Plant Tolerance to Abiotic Stresses—Drought, Salinity, Hypoxia, and Lodging.

Abiyotik Stres Savunması: Bitki Yetiştirmenin Yeni Bir Yolu

Bitkilerin Çiçeklenme Mekanizması Açığa Çıkarıldı adlı yazı ilginizi çekebilir.