Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Ceviz kabuğundan güneş pili yapıldı

Ceviz kabuğundan ‘boyar madde’ elde edilerek güneş pili üretildi.

Günümüzde ihtiyaç duyulan enerjinin büyük çoğunluğu fosil yakıtlardan sağlanıyor.

Bu yakıtlar sınırlı olmalarının yanı sıra çevreye de önemli ölçüde zarar veriyor.

Bu bağlamda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nce (KMÜ) ‘Ceviz Meyve Dış Kabuğundan Doğal Boyar madde Eldesi ve Güneş Pili Potansiyelinin Araştırılması’ projesi geliştirildi ve ceviz kabuğundan ‘boyar madde’ elde edilerek, güneş pili üretildi.

Karaman’da bol miktarda yetiştirilen ve kabuğu atık durumda olan ceviz bitkisinin meyve kabuğundan boyar madde elde edilen çalışmada, bu maddenin güneş pili olarak kullanabilmesi için bir çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu proje bir yılda tamamlandı.

Enerji pilleri hem ucuz hem de çevreci

Yüksek verimliliğe sahip güneş pillerinin, atık durumdaki doğal ceviz bitkilerinden elde edilen juglon boyar maddesinden üretilmesi basit bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Şu an piyasada bulunan klasik güneş pillerine göre ‘boyar madde duyarlı güneş pilleri’ daha ucuz üretim aşamalarına sahip.

Bu ucuz ve çevre dostu sistem ile elektrik üretmek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı gibi, temiz enerji kullanımını büyük ölçüde artıracak.

Ayrıca, bu pillerin kullanımı güneş enerjisinden yararlanmayı ucuz hale getirecek ve daha da önemlisi kullanım alanı giderek genişleyecek.