Ne Mutlu Türk'üm Diyene

4. Ulusal Ceviz Sempozyumu’na Davetlisiniz

Değerli araştırıcılar ve ceviz sevdalıları, sizleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’nda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Ziraat Fakültesi’nin düzenlediği “4. Ulusal Ceviz Sempozyumu”na davet ediyoruz.

Türkiye, toplam 15.3 milyon meyve veren ve 12.2 milyona adete varan meyve vermeyen ağaç sayısı ve yaklaşık 350 bin ton meyve üretimiyle, Dünya’da önemli ceviz üreticisi ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak cevizle ilgili bilimsel çalışmalar 1970’li yıllardan sonra başlamıştır.

İlk çalışmalar, çeşit oluşturmaya yönelik seleksiyon çalışmalarıdır ve seleksiyon çalışmaları halen devam etmektedir. Çünkü bu zengin kaynak bize verim ve kalite bakımından çok değişik ve üstün nitelikli genotipleri sunabilmektedir.

Çoğaltıma yönelik araştırmalar ise, çeşit seçim çalışmalarının hemen ardından başlamıştır. Günümüzde aşılama ile ilgili sorunların büyük bölümü çözümlenmiş olup, ülkemizde yaklaşık 9 milyon ceviz fidanı üretilmektedir. Böylece standart özellikte, verimli çeşitlerle kapama bahçe kurma imkanları artmıştır. Öte yandan ceviz ağacının kırsal ve kurak alanlarda diğer meyve türlerine göre daha kolay yetiştirilebilmesi, çevreyi yeşillendirebilme ve orman ağacı olma şansını da artırmaktadır.

Tüm bu olumlu gelişmeler yanında ceviz, sorunları fazla olan bir meyvedir. Çeşit standardı ile ilgili tüm çalışmalara karşın, özellikle yeni kurulmuş kapama bahçelerde verimle ilgili şikayetler bulunmaktadır.

Bu durum cevizin çevresel etkenlere karşı duyarlı bir meyve olduğunu göstermekte ve bu alanda kapsamlı çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak da fidan üretiminin, ekolojik yönden birbirinden farklı olan bölgelerimize uygun olan çeşitler dikkate alınarak, belirli bir düzen içinde yürütülmesi son derece önemlidir. Cevizin üretiminden tüketimine kadar çeşitli alanlarda bilgi ve deneyime ihtiyacımızın olduğu açıktır.

Bu sempozyumun amacı, ülkemizin resmi ve özel nitelikli çeşitli kuruluşlarında elde edilmiş araştırmalara dayalı bilgi ve bulguların bir arada sunulup, tartışılması ve topluma kazandırılarak buradan ceviz yetiştiriciliğine ve değerlendirilmesine yönelik katkıların sağlanmasıdır. Ülkemiz açısından önemli bir yere sahip böyle bir meyve türünü ilgilendiren tüm resmi ve özel araştırmacıları, üreticileri ve çevrecileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’nda 4. Ulusal Ceviz Sempozyumuna davet ediyoruz.

Ceviz Sempozyumu Konuları: Islah – Biyoloji, Biyoteknoloji ve Fizyoloji – Yetiştirme Teknikleri – Çoğaltma – Bitki Beslem ve Sulama – Bitki Koruma – Mekanizasyon – Hasat ve Muhafaza – Ürün İşleme ve Değerlendirme – Ekonomi – Ormancılık – Diğer

*Sunulan bildirilerin özeti “Özet Kitabında“ ve tam metinler “Bildiriler Kitabında” yayınlanacaktır.

Ceviz Sempozyumu Tarihi: 16-19 Kasım 2023

Yer: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi (C Blok) Melek Sözkesen Konferans Salonu, Kınıklı/Denizli

Ceviz Sempozyumu Web Sayfası: https://www.pau.edu.tr/cevizsemp

4. Ulusal Ceviz Sempozyumu Afişi