Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Deniz suyu ile tarım yapılır mı?

Deniz suyu ile tarım; Dünyamızda, birbirini tetikleyen sorunların en başında şüphesiz ki su sıkıntısı gelmektedir.
Havaların ısınmasıyla, yağışların azalmasıyla ve küresel ısınmanın etkisiyle dünyada su sıkıntısı giderek en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada tüketilen suyun yüzde 70’i tarım sektöründe, yüzde 30’u ise diğer sektörlerde kullanılmaktadır.

Türkiye’de kullanılabilir toplam 110 milyar m3 su varlığı bulunmaktadır, sulanabilir toplam alan ise 26 milyon ha’dır olmasına rağmen, ekonomik olarak sulanabilecek alan ise 8,5 milyon ha’dır.

Deniz suyu ile tarım yapılır mı?

Deniz suyu ile tarım yapılır mı?

Bu veriler ışığında, sulamanın tamamının damla sulama yöntemi ile yapılması halinde 18 milyar m3 su tasarrufu elde edileceği tahmin edilmektedir. Tasarruf ile elde edilecek su ise, son yıllarda ülkemizin önemli bir bölümünde büyük boyutlara ulaşan kuraklık ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılabilecektir.

Devamlı artan enerji ve işçilik giderleri de, kaynaklarının daha verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır, hatta yeni kaynak arayışı kaçınılmaz olmaktadır. O halde, deniz suyunu tarımda kullanılabilir hale getirmek diğer su kaynaklarına göre, belki yapılan masrafları bir miktar arttırabilmesine karşın, uzun vadede sulanabilir tarım arazilerinin artışında çözüm olarak görülmektedir

Kuraklıkla mücadele eden Avustralya’da bir grup girişimci, deniz suyu ve güneş ışığından faydalanarak sebze üretiyor.

Avustralya`da kuraklıkla mücadele eden bir grup girişimci çölün ortasında sadece deniz suyu ve güneşten faydalanarak sadece ayda 20 bin ton domates üretiyor. Dünyanın ilk ticari serasını işleten Sundrop şirketi`nin bu projesi insanlığın ve tarımın geleceği konusunda umut vadediyor.

Deniz suyunun tarımda kullanımı ve arıtma olanakları adlı çalışmanın özetinde;

Dünyamızda, birbirini tetikleyen sorunların en başında şüphesiz ki su sıkıntısı gelmektedir. Havaların ısınmasıyla, yağışların azalmasıyla ve küresel ısınmanın etkisiyle dünyada su sıkıntısı giderek en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünyada tüketilen suyun yüzde 70‟i tarım sektöründe, yüzde 30’u ise diğer sektörlerde kullanılmaktadır. Türkiye‟de kullanılabilir toplam 110 milyar m 3 su varlığı bulunmaktadır, sulanabilir toplam alan ise 26 milyon ha‟dır olmasına rağmen, ekonomik olarak sulanabilecek alan ise 8,5 milyon ha‟dır.

Bu veriler ışığında, sulamanın tamamının damla sulama yöntemi ile yapılması halinde 18 milyar m 3 su tasarrufu elde edileceği tahmin edilmektedir. Tasarruf ile elde edilecek su ise, son yıllarda ülkemizin önemli bir bölümünde büyük boyutlara ulaşan kuraklık ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılabilecektir. Devamlı artan enerji ve işçilik giderleri de, kaynaklarının daha verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır, hatta yeni kaynak arayışı kaçınılmaz olmaktadır.

Kaynak: A. Konuralp ERİÇİN ve Ark., 2010. Deniz Suyunun Tarımda Kullanımı ve Arıtma Olanakları